Historisk turnering ble arrangert denne dagen. Første turneringen på det helt nye sandvolleyballanlegget på øra! Arrangmentsiden på facebook finner du her

mr0413_sandvolleyball2013

 

lagogkamper

 

 

Turnerings regler:

Spilleregler for sandvolleyball

Dette er en forkortet utgave i forhold til de internasjonale spillereglene for sandvolleyball. Vi har først og fremst tatt med regler som skiller seg fra dem som brukes i volleyball.

1. Banen
Banen er 16 x 8 meter.
Banens ytterlinjer markeres med et bånd med bredde 5 cm, og av en farge som tydelig skiller seg fra bakken.
Midtlinje og angrepslinje markeres ikke.
Servefeltet er bak hele baklinjen, i hele banens bredde, mellom forlengelsen av de to sidelinjene.
Sanddybden skal være minst 30 cm og sanden skal være finkornet.
Om mulig bør det være en frisone på 3 meter rundt banen.

2. Nettet
Nettet skal være 1 m x 8,5 m, helst med horisontale bånd både øverst og nederst.
I konkurranser på elitenivå benyttes antenner.
Netthøyden er 243 cm for menn og 224 cm for kvinner.
(Arrangøren fastsetter netthøyden i en eventuell mixklasse).
Nettstolpene plasseres utenfor banen.

3. Ballen
Ballens størrelse og vekt er som for innendørs volleyball.
Trykket i ballen skal være 0.175 til 0.225 kg/cm2.
Ballen kan være i forskjellige farger, helst kraftig gul eller andre farger, gjerne flerfarget.

4. Antall spillere
2 spillere på hvert lag

5. Spillernes utstyr
Valgfritt utstyr (men det skal være slik at det ikke vekker anstøt eller innebærer skaderisiko).

6. Poeng, vinner av sett og kamp
Sandvolleyball spilles med ”Running Score”, det vil si at hver ballveksling gir poeng, uansett hvem som server.
Laget som vinner to sett, vinner kampen. Settene spilles til 15 poeng. Et lag må vinne med minst to poengs ledelse, uten begrensning på antall poeng.

7. Oppstilling serveorden
Spillerne har ingen spesielle posisjoner på banen. Serverekkefølgen skal overholdes (dvs. at det skiftes server når laget vinner tilbake serven.)

8. Spillerbytter
Med 2 spillere på hvert lag: ingen spillerbytter i kampen eller i samme turnering.

9. Pauser og banebytte
Lagene skifter side etter hvert 5. Sidebyttene foregår direkte og uten forsinkelse.
Hvert lag har rett til én time-out pr. sett, med en varighet på 30 sekunder. I de to første settene gis en obligatorisk teknisk time-out ved 15 poeng, varighet 30 sekunder. Pausen mellom to sett er på 1 minutt.

10. Overtramp
Overtramp av en tenkt midtlinje er tillatt dersom dette ikke hindrer motstandernes spill.
Det er ikke tillatt å trå på eller over baklinjen under serve.

11. Nettpassering
Ballen skal passere innenfor antennene eller sidebåndene på nettet. Det er ikke feil om ballen berører nettet i serven.
Det er tillatt å spille en ball som en medspiller har spilt utenfor antenna og forbi nettplanet tilbake til egen banehalvdel.

12. Nettberøring
Spillere skal ungå unødvendig kontakt med nettet. Dette for å minske faren for kontakt mellom spillere som kan forårsake skader. Berøring av toppen av nettet er ikke tillat.

13. Ballbehandling
Dipp (fingerslag over nettet med én hånd) er ikke tillatt (knyttet neve er tillatt).
Fingerslag er kun tillat som slag nr 2, og er ikke tillat over nett. Laget har rett til maksimalt 3 berøringer. Blokkontakten teller som én av disse tre berøringene (laget har dermed bare anledning til to berøringer etter blokkontakt).
Det er tillatt å berøre ballen med hele kroppen (også foten).
NVBF/Ullevål, 2006