FIVB World Grand Prix FinalsUSA vs. Brazil (BRA)CONNY KURTH /

 • Før kampen foretar dommer trekning eller stein/saks/papir for å avgjøre hvem som skal serve først og hvilken side av nettet lagene skal spille på i det første settet. Den som vinner trekningen velger enten retten til å serve, evt til å motta serven eller banehalvdel.
 • Lagets startoppstilling indikerer spillernes rotasjonsorden på banen. Denne rotasjonsorden skal beholdes gjennom hele settet.
 • Ballen er i spill fra det øyeblikk serveren kaster opp ballen etter først å ha mottatt klarsignal fra dommeren om å serve.
 • I det øyeblikket serveren slår ballen, skal begge lagene være innenfor sine egne banehalvdeler i korrekt rotasjons-orden (unntatt serveren).
 • Ingen spiller tillates å fullføre et angrepslag eller blokk på motstandernes serve når ballen er i front-sonen og hele ballen er høyere enn nettets overkant.
 • Ballen er «inne» når den berører gulvet på spillebanen, grenselinjene medregnet.
 • Et slag er enhver kontakt med ballen av en spiller som er i spill
 • En blokkberøring regnes ikke som ett av lagets slag. Etter en blokkberøring har laget dermed rett til tre slag for å spille ballen tilbake.
 • Laget har rett til maksimalt tre slag i tillegg til berøring i blokk.
 • En ball som spilles inn i nettet kan spilles videre innenfor grensen av lagets tre slag.
 • Ved blokkering kan en blokkspiller berøre ballen på motstandernes side av nettet, forutsatt at han ikke hindrer motstandernes spill før eller under deres angrepsslag.
 • Etter et angrepsslag er det tillatt å la hånden rekke inn over nettet, forutsatt at ballberøringen skjedde i eget spillerom.
 • Det er tillatt å berøre motstandernes banehalvdel med en fot (føttene), forutsatt at en del av foten (føttene) enten berører eller befinner seg direkte over midtlinjen.
 • Berøring av nettet er ikke tillat
 • Det er bare tillatt å kaste opp ballen for serve én gang. Det er tillatt å sprette ballen eller å bevege ballen i eller mellom hendene.
 • De som skal serve må stå bak linjen. Berøring av linjen gir poenget til motstanderen.
 • Bakspiller kan ikke hoppe og foreta et angrepsslag innenfor 3meter linjen. Hopp før 3meter linjen er tillat så lenge foten ikke berører 3meter linjen.